วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision):

ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง เน้นงานบริการ พร้อมก้าวผ่านเพื่อการเป็นผู้นำด้านรถเครนในอนาคต

พันธกิจ(Mission):

สนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ด้วยการบริการที่ประทับใจ ยึดหลักความปลอดภัย  ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยทีมงานคุณภาพ นำสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร

Responsibility

รับผิดชอบต่อสังคม

Professional

ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพและทีมงานที่มีคุณภาพ

Key to the success

กุญแจสำคัญที่นำพาทีมงานและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ